Atlantica

Gandhi Path West, Vaishali Nagar, Jaipur.
 • ₹1CR
 • Beds: 4
 • Baths: 6
 • Garage: 1
 • 2700 Sq Ft
 • Flat, Residential
9 months ago
Details

Atlantica

Gandhi Path West, Vaishali Nagar, Jaipur.
 • ₹85Lacs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1877 Sq Ft
 • Flat, Residential
9 months ago
Details

Atlantica

Gandi Path West, Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹70Lacs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1548 Sq Ft
 • Flat, Residential
9 months ago
Details
Featured

Suraj Heights

New Sanganer Road, Mansarovar, Jaipur
 • ₹90Lacs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1034 sq ft
 • Buy, Flat, Residential
9 months ago
Details

Amelias

Ajmer Road, Jaipur
 • ₹35Lacs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 954 sq ft
 • Flat, Residential
9 months ago
Details
Featured

Amelias

Ajmer Road
 • ₹19Lacs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 506 sq ft
 • Apartment, Residential
9 months ago
Details

Aroha

Jagatpura, Jaipur
 • ₹57Lacs
 • Beds: 4
 • Baths: 4
 • Garage: 1
 • 1670 sqft
 • Apartment, Residential
9 months ago
Details

Aroha

Jagatpura, Jaipur
 • ₹42lacs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1227 sq ft
 • Buy, Flat, Residential
9 months ago
Details

Aroha

Jagatpura, Jaipur
 • ₹34Lacs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 973 sq ft
 • Apartment, Buy, Flat, Residential
9 months ago
Details
Featured

Riviera Manhattan

Jagatpura, Jaipur
 • ₹22lacs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 536 sq ft
 • Residential, Studio
1 year ago
Details

Lee Wrangler

 • Apparel, Franchise
1 year ago
Details

khadim

 • Footwear, Franchise
1 year ago
Details

Sahu Chai Wala

 • Food, Franchise
1 year ago
Details
Featured

Garden villa – 3&4 BHK villa

Mansarovar, Jaipur
 • ₹90lakhs
 • Beds: 4
 • Baths: 4
 • Garages: 2
 • 190 Gaj
 • Residential, Villa
1 year ago
Details
Featured

Shiv Nikunj Villa -3&4 BHK Villa

Mansarovar, Jaipur
 • ₹55lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 122 Gaj
 • Residential, Villa
1 year ago
Details
Featured

Bunglow 18 – Villas in Mansarovar

Mansarovar, Jaipur
 • ₹72
 • ₹75LAKHS
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • Residential, Villa
1 year ago
Details
Featured

divine colonia – 1&2 BHK flats

Mansarovar, Jaipur
 • ₹25LAKHS
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1000 SQ FT
 • Flat, Residential
1 year ago
Details
Featured

Divine Colonia – 1&2 Bhk Flats Mansarovar, Jaipur

Mansarovar , Jaipur
 • ₹15lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 550 sq ft
 • Flat, Residential
1 year ago
Details
Featured

Anmol – 2&3 Bhk flats in Mansarovar

Mansarovar, Jaipur
 • ₹39LAKHS
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1300 SQ FT
 • Apartment, Flat, Residential
1 year ago
Details
Featured

Anmol – Mansarovar Ext Project

Mansarovar , Ext , Jaipur
 • ₹32lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1000 sq ft
 • Flat, Residential
1 year ago
Details
Featured

Unique Sapphire

Mansarovar, Jaipur
 • ₹60Lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1656 sq ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Unique sapphire

Mansarovar, jaipur
 • ₹44lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1170 sq ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

New Town – Projects in jagatpura, Jaipur

JAGATPURA , JAIPUR
 • ₹45
 • ₹47lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1037 sq ft
 • Residential, Villa
2 years ago
Details
Featured

Shop 17 – Jagatpura

Jagatpura, Jaipur
 • Lakhs ₹16
 • ₹23lakhs
 • 10 sq ft
 • Commercial, Shop
2 years ago
Details
Featured

Pradhan homes – mansarovar Jaipur

Mansarovar, Jaipur
 • ₹36lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1200 sq ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Pradhan homes -Mansarovar, Jaipur

Mansarovar, Jaipur
 • ₹28lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 930 sq ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Pradhan Homes

Mansarovar, Jaipur
 • ₹16lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 540
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Uma Aangan

Ajmer road, Jaipur
 • ₹36lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1168 sq ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Uma Aangan

Bhankarota, Ajmer road, Jaipur
 • ₹24lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: `
 • 781 sq ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Uma Aangan

Bhankarota, Ajmer road, jaipur
 • ₹16lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 515 sq ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Urban square

Udaipur
 • ₹40lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Residential, Studio
2 years ago
Details
Featured

Urban Square, Udaipur Projects

udaipur
 • ₹34lakhs
 • Commercial, Office
2 years ago
Details
Featured

urban square

Udaipur
 • ₹11lakhs
 • 100 sq ft
 • Commercial, Shop
2 years ago
Details
Featured

Atulya

Ajmer road, Jaipur
 • ₹27lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 843 sq ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Atulya

Ajmer road, jaipur
 • ₹22lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • 612 sq ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Atulya

Ajmer road, jaipur
 • ₹14lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 405 sq ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Chordia utsav

mansarovar,jaipur
 • ₹33lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1006 sq ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Chordia utsav

mansarovar, jaipur
 • ₹26lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 760.4 sq ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

ROYAL EMMINENCE

Tilak nagar , jaipur
 • ₹1cr
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 2071
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Rudraksha 2

Jagatpura , jaipur
 • ₹17lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 526 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Govindam Paradise

Mansarovar , jaipur
 • ₹36lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1060 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Govindam Paradise

Mansarovar , jaipur
 • ₹29lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 808 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Govindam Tower

Sikar Road , Jaipur
 • ₹32lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1045 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Govindam Tower

Sikar road,Jaipur
 • ₹16lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 497 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Govindam Tower

Sikar Roads , Jaipur
 • ₹13lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 405 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Nakshatra villa

AJMER ROAD
 • ₹38lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1208.86 Sq Ft
 • Residential, Villa
2 years ago
Details
Featured

Nakshatra villla

AJMER ROAD
 • ₹26lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 784.46 Sq Ft
 • Residential, Villa
2 years ago
Details
Featured

Swastik villa

Jagatpura, jaipur
 • ₹99lakhs
 • Beds: 4
 • Baths: 4
 • Garages: 2
 • 110 sq yard
 • Residential, Villa
2 years ago
Details
Featured

SKY NATION

mansrovar extension
 • ₹42lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1313 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Shree Salasar Residency

Mahima Elanza Rd, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020
 • ₹35lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1100 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Shivalika Residency

, Near 200 Ft Bypass Road Jhotwara, Jaipur
 • ₹55lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1662 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Shivalika Residency

Near 200 Ft Bypass Road Jhotwara, Jaipur
 • ₹40lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1212 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Vardhman The Horizon

Jhotwara, 200 Feet Bypass Rd, Jaipur, Rajasthan 302012
 • ₹44lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1420 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Vardhman The Horizon

Jhotwara, 200 Feet Bypass Rd, Jaipur, Rajasthan 302012
 • ₹28lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 901 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Vardhman Swapnlok

Jhotwara, Jaipur, Rajasthan 302012, E 401
 • ₹21lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 518.72 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Vardhman Swapnlok

Jhotwara, Jaipur, Rajasthan 302012, E 401
 • ₹14lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 309.68 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Virasat Swapan Nilay

Tonk Road, Jaipur
 • ₹15lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 428 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Virasat Swapan Nilay

Tonk Road, Jaipur
 • ₹8lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 356 Sq Ft
2 years ago
Details
Featured

Royal Gravitaz

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹39lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1114 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Royal Gravitaz

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹48lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1377 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Seven Heaven

Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302021
 • ₹87lakhs
 • Beds: 4
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 2439 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Seven Heaven

Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302021
 • ₹64lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1350 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Seven Heaven

Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302021
 • ₹42lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1177 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Parwani Mohan Heights

vaishali nagar
 • ₹75lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1265 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Parwani Mohan Heights

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹71lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1155 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

SDC Ganesham

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹25lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 815 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Utopia Comfort Villas

Vaishali Estate Behind Vardhman Sampada, Gandhi Path, Jaipur, Rajasthan 302012
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1650 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

The Crowns Vaishali Jewels

Vaishali Nagar, Jaipur
 • price on request
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 405 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

The Crowns Vaishali Jewels

Vaishali Nagar, Jaipur
 • price on request
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 240 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Surya Residency

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹33lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 871 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Surya Residency

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹18lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 596 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Surya Residency

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹12lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 376 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Kedias The Oxygen

Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302021
 • ₹45lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1000 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Kedia The Oxygen

Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302021
 • ₹35lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1120 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Elegant Vaishali Utsav

Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302034
 • ₹26lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 819.47 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Elegant Vaishali Utsav

Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302034
 • ₹19lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 617 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Ganesham Gokul Vatika

Vaishali Estate, Gandhi Path, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302021
 • ₹30lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 780 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Elegant Param

Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302021
 • ₹34lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 540.88 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Royal Regalia

Vaishali Elegance Rd, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302034
 • ₹95lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1611 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Royal Regalia

Vaishali Elegance Rd, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302034
 • ₹65lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1163 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Virat Vaishali Homes

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹29lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 540 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Nandan Prime Villas

Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017
 • ₹47lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1108 Sq Ft
 • Residential, Villa
2 years ago
Details
Featured

SDC The Destination

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹50lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1475 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

SDC The Destination

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹38lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1110 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Gangaa Kotecha Royal Essence

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹42lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1092 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Vardhman Silver Crown

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹30lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 820 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Vardhman Silver Crown

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹23lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 520 Sq Ft
 • Residential
2 years ago
Details
Featured

Ashiana Manglam Rangoli Gardens

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹70lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1460 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Ashiana Manglam Rangoli Gardens

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹52lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 980 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Vardhman Imperial Heights

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹34lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 570 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

MD G4 Heights

Vaishali Nagar, Jaipur
 • price on request
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1373 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Rangoli Greens

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹2cr
 • Beds: 4
 • Baths: 4
 • Garage: 1
 • 1796 Sq Ft
 • Residential
2 years ago
Details
Featured

Rangoli Greens

Vaishali Nagar, Jaipur
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1361 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Goodluck Amrapali Villas

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹55lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1850 Sq Ft
 • Residential, Villa
2 years ago
Details
Featured

Kedias The Palm

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹79lakhs
 • Beds: 4
 • Baths: 4
 • Garage: 1
 • 2040 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Kedias The Palm

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹63lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1625 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Kedias The Palm

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹47lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1225 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Vaishali Utsav

Vaishali Estate, Gandhi Path W, near Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302034
 • ₹26lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 819 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Vaishali Utsav

Vaishali Estate, Gandhi Path W, near Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302034
 • ₹19lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 468 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Vaishali Utsav

Vaishali Estate, Gandhi Path W, near Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302034
 • ₹12lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 410 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Manglam Aadhar

vaishali nagar , jaipur
 • ₹26lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 918 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Manglam Aadhar

VAISHALI NAGAR , JAIPUR
 • ₹19lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 605 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Vardhmans Sampada

vaishali nagar,jaipur
 • ₹29lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 760 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Vardhmans Sampada

vaishali nagar , jaipur
 • ₹21lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 565 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Vatsal Libra Residency

Vaishali nagar , jaipur
 • ₹66lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1575 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Vatsal Libra Residency

vaishali nagar , jaipur
 • ₹43lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1030 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Royal Gravitaz

Vaishali nagar , jaipur
 • ₹48lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1377 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Royal Gravitaz

vaishali nagar , jaipur
 • ₹34lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 984 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Vardhman Kings Court

Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan
 • ₹55lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1475 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Vardhman Kings Court

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹44lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1190 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Royal Essence

vaishali nagar , jaipur
 • ₹60lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1128 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Royal Essence

vaishali nagar , jaipur
 • ₹41lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1125 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Dhanuka Sunshine Aditya

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹37lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 982.01 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Dhanuka Sunshine Aditya

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹32lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 847.88 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Kothari Rainbow

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹49lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1296 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Kothari Rainbow

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹38lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1035 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Krishna Kunj villas

SIRSI ROAD , JAIPUR
 • ₹2cr
 • Beds: 4
 • Baths: 4
 • Garage: 1
 • 4200 Sq Ft
 • Residential, Villa
2 years ago
Details
Featured

Krishna Kunj

Sirsi road, jaipur
 • ₹71lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 900 Sq Ft
 • Residential, Villa
2 years ago
Details
Featured

Upasana Homes 11

SIRSI ROAD , JAIPUR
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 750 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Koolwal Shauraya Society

Sirsi Road, Jaipur
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1029 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Akshat Meadows

Sirsi Rd, Near Hathoj Mod, Jaipur, Rajasthan 302012
 • ₹60lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1500 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Akshat Meadows

Sirsi Rd, Near Hathoj Mod, Jaipur, Rajasthan 302012
 • ₹50lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1350 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Kalp Taru Heights

SIKAR ROAD , JAIPUR
 • ₹56lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1471 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Kalp Taru Heights

SIRSI ROAD , JAIPUR
 • ₹41lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1032 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Royal Greens II

Sirsi Road, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302012
 • ₹97lakhs
 • Beds: 4
 • Baths: 4
 • Garage: 1
 • 2683 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Royal Greens II

Sirsi Road, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302012
 • ₹49lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1545 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Royal Greens II

Sirsi Road, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302012
 • ₹47lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1260 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Unnati Nilay

Sirsi Rd, Roshan Nagar, Kanakpura, Jaipur, Rajasthan 302012
 • ₹23lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 750 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Unnati Nilay

Sirsi Rd, Roshan Nagar, Kanakpura, Jaipur, Rajasthan 302012
 • ₹14lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • 465 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

The Grand Residency

, Kanak Vrindavan Township, Sirsi Rd, Jaipur, Rajasthan 302041
 • ₹61lakhs
 • Beds: 4
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1660 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

The Grand Residency

, Kanak Vrindavan Township, Sirsi Rd, Jaipur, Rajasthan 302041
 • ₹47lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1520 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

UDB Sirsi Villas

Sirsi Rd, Jaipur, Rajasthan 302034
 • ₹60lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1358 Sq Ft
 • Residential, Villa
2 years ago
Details
Featured

Manglam Grand Vistas

Sirsi Rd, Panchyawala, Jaipur, Rajasthan 302012
 • ₹35lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1075 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Vrinda Gardens

Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302012
 • ₹42lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1175 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Kiara

Jagatpura, Jaipur
 • ₹45lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1100 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Neelkanth Southend Homes

Karolan Ka Barh, Jaipur, Rajasthan 302017
 • ₹34lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1261 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Southern Heights

Manoharpura, Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 303906
 • ₹32lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1163 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Somya Sky Crown

Kendriya Vihar Rd, Karolan Ka Barh, Jaipur, Rajasthan 303905
 • ₹37lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1370 Sq Ft
 • Residential
2 years ago
Details
Featured

Somya Sky Crown

Kendriya Vihar Rd, Karolan Ka Barh, Jaipur, Rajasthan 303905
 • ₹25lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1000 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Okay Plus Venus

opp. Akshya Patra, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302025
 • ₹40lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1125 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Ashadeep Kendriya Vihar 2

Karolan Ka Barh, Jeerota, Rajasthan 303905
 • ₹42lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1785 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Ashadeep Kendriya Vihar 2

Karolan Ka Barh, Jeerota, Rajasthan 303905
 • ₹30lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1092 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Ashadeep Kendriya Vihar 2

Karolan Ka Barh, Jeerota, Rajasthan 303905
 • ₹20lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 660 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

SDC Court Yard

Ram Nagariya Road Ramnagariya, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017
 • ₹50lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1560 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

SDC Courtyard

Ram Nagariya Road Ramnagariya, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017
 • ₹33lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1100 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Samriddhi Residency

Jagatpura, Jaipur
 • ₹41lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1650 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Samriddhi Residency

Jagatpura, Jaipur
 • ₹24lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 810 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Raghav Dreams

jagatpura jaipur
 • ₹42lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1449 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Ashiana Daksh

Jagatpura jaipur
 • ₹50lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1088 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Sky 9

opposite NRI Colony, Sector 26, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302033
 • ₹47lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1497 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Sky 9

opposite NRI Colony, Sector 26, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302033
 • ₹31lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 697 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

South Court

JAGATPURA JAIPUR
 • ₹49lakhs
 • Beds: 4
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1779 sq ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

South Court

jagatpura, jaipur
 • ₹38lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1375 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

South Court

jagatpura , jaipur
 • ₹36lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1249 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Pamposh

Jagatpura Rd, Siddharth Nagar, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017
 • ₹61lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1495 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Pamposh

Jagatpura Rd, Siddharth Nagar, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017
 • ₹39lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 843 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Felicity Aventura

Jagatpura, Jaipur
 • ₹2cr
 • Beds: 5
 • Baths: 6
 • Garage: 1
 • 4388 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Felicity Aventura

Jagatpura, Jaipur
 • ₹81lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 2142 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Felicity Aventura

Jagatpura, Jaipur
 • ₹49lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1362 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Anukampa Tulip

Mahal Rd, near N.R.I. crossing, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017
 • ₹65lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1450 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Kiaras Ville

Narsinghpura urf Riksha, Tehsil, Sanganer, Jaipur, Rajasthan
 • ₹55lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1316 Sq Ft
 • Residential, Villa
2 years ago
Details
Featured

Square Arcade

Jaisinghpura Rd, Narayan-Y-Block, Jaisinghpura, Bhankrota, Rajasthan 302029
 • ₹37lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1646 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Square Arcade

aisinghpura Rd, Narayan-Y-Block, Jaisinghpura, Bhankrota, Rajasthan 302029
 • ₹30lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 900 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Mahima Desire

Narayan-Y-Block, Jaisinghpura, Bhankrota, Rajasthan 302029
 • ₹27lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1094 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Mahima Desire

Narayan-Y-Block, Jaisinghpura, Bhankrota, Rajasthan 302029
 • ₹22lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 950 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Samanvay The New Door

adjoining EMAAR (jaipur greens, Mahapura Rd, near to Mahindra SEZ, Jaipur, Rajasthan 302026
 • ₹43lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1670 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Samanvay The New Door

adjoining EMAAR (jaipur greens, Mahapura Rd, near to Mahindra SEZ, Jaipur, Rajasthan 302026
 • ₹25lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 834 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Samanvay The New Door

adjoining EMAAR (jaipur greens, Mahapura Rd, near to Mahindra SEZ, Jaipur, Rajasthan 302026
 • ₹15lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 503 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Arihant Prime Eminent Towers

Eminent Towers, Bhankrota, Rajasthan 302026
 • ₹45lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1409 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Arihant Prime Eminent Towers

Eminent Towers, Bhankrota, Rajasthan 302026
 • ₹34lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1158 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

ARG Ananta

Near Heerapura Flyover, Ajmer Rd, Jaipur, Rajasthan 302024
 • ₹29lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 702 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Lavanya

Ajmer Rd, opposite DPS School, Bhakrota, Jaipur, Rajasthan 302026
 • ₹55lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1250 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Lavanya

Ajmer Rd, opposite DPS School, Bhakrota, Jaipur, Rajasthan 302026
 • ₹34lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1340 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

ARG Divine Enclave

Ajmer road , jaipur
 • ₹29lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1421 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

ARG Divine Enclave

Ajmer road , jaipur
 • ₹22lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1026 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Shubhashish Geeta

200 ft Jaisinghpura Road, Ajmer Rd, Jaipur, Rajasthan 302027
 • ₹54lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1306 Sq Ft
 • Residential
2 years ago
Details
Featured

Shubhashish Geeta

200 ft Jaisinghpura Road, Ajmer Rd, Jaipur, Rajasthan 302027
 • ₹66lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1623 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Shubhashish Geeta

200 ft Jaisinghpura Road, Ajmer Rd, Jaipur, Rajasthan 302027
 • ₹49lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1344 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Unimaxe Pink Pride

Ajmer road , jaipur
 • ₹34lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 840 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Manglam Dream Avenue

Ajmer road,Jaipur, Rajasthan 302026
 • price on request
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1218 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Manglam Dream Avenue

Ajmer road,Jaipur, Rajasthan 302026
 • price on request
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 850 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Chordia G4

Ajmer Road, Jaipur
 • ₹43lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1239 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Chordia G4

Ajmer Rd, Kamala Nehru Nagar, Shanti Nagar, Ganpati Nagar, Jaipur, Rajasthan 302007
 • ₹40lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 999 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Siddha Aangan

Ajmer road,jaipur
 • ₹13lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 608 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Siddha Hans

Ajmer road, jaipur
 • ₹23lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 708.08 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Siddha Hans

Ajmer Road, Jaipur
 • ₹24lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 588.13 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Shivraj Residency

Ajmer road, jaipur
 • ₹39lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1765 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Shivraj Residency

Ajmer road,jaipur
 • ₹28lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1386 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Rameshwaram Apartments

Ajmer Road, Jaipur
 • ₹21lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1006 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details

Auric Vedas

 • ₹28lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1100 Sq Ft
 • Residential
2 years ago
Details
Featured

Auric Vedas

Ajmer Rd, Omaxe City, Bhambhoriya, सेज, Jaipur, Rajasthan 302004
 • ₹16lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 450 Sq Ft
 • Residential
2 years ago
Details
Featured

Shankra Residency

Ajmer Road, Jaipur
 • ₹26lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 925 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Taruchaya Residency

Power Station, G-20 West-way Heights, Ajmer Rd, opposite Heerapura, Jaipur, Rajasthan 302026
 • ₹65lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1593 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Taruchaya Residency

Power Station, G-20 West-way Heights, Ajmer Rd, opposite Heerapura, Jaipur, Rajasthan 302026
 • ₹57lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1350 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Taruchaya Residency

Power Station, G-20 West-way Heights, Ajmer Rd, opposite Heerapura, Jaipur, Rajasthan 302026
 • ₹48lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1150 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Sankalp Tatvam

Ajmer Road, Jaipur
 • ₹28lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 839 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Sankalp Tatvam

, Ajmer Rd, Heera Nagar, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302021
 • ₹17lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 512 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details

Vatika The Park Apartments

South Avenue Vatika Infotech City, Ajmer Rd, Jaipur, Rajasthan 302026
 • ₹44lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1865 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Vatika Urban Woods

Urban Woods, Vatika Infotech City, Near GVK Toll Plaza, Jaipur – Ajmer Expressway, Thikariya, Jaipur, Rajasthan 302026
 • ₹59lakhs
 • Beds: 4
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 2 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Vatika Urban Woods

Urban Woods, Vatika Infotech City, Near GVK Toll Plaza, Jaipur – Ajmer Expressway, Thikariya, Jaipur, Rajasthan 302026
 • ₹43lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1853 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Nakshatra

Manglam Grand City, Mahapura Rd, opp. Pink Pearl, NH8, Jaipur, Rajasthan 302026
 • ₹38lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 929 Sq Ft
 • Residential
2 years ago
Details
Featured

Nakshatra

Manglam Grand City, Mahapura Rd, opp. Pink Pearl, NH8, Jaipur, Rajasthan 302026
 • ₹26lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 603 Sq Ft
 • Residential
2 years ago
Details
Featured

Ashiana Umang

RMG4+6H, near Mahindra SEZ, Jhai, Rajasthan 302029
 • ₹52lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1003 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Ashiana Umang

RMG4+6H, near Mahindra SEZ, Jhai, Rajasthan 302029
 • ₹40lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 815 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Jaipur 21

Jaipur 21, Vatika Infotech City, Near GVK Toll Plaza, Jaipur – Ajmer Expressway, Thikariya, Jaipur, Rajasthan 302026
 • ₹93lakhs
 • Beds: 4
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 3390 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Jaipur 21

Jaipur 21, Vatika Infotech City, Near GVK Toll Plaza, Jaipur – Ajmer Expressway, Thikariya, Jaipur, Rajasthan 302026
 • ₹46lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1680 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Jaipur 21

Jaipur 21, Vatika Infotech City, Near GVK Toll Plaza, Jaipur – Ajmer Expressway, Thikariya, Jaipur, Rajasthan 302026
 • ₹35lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1275 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Auric The Century Park

Ajmer Road, Jaipur
 • ₹54lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1315 Sq Ft
 • Residential, Villa
2 years ago
Details
Featured

Auric The Century Park

Ajmer Road, Jaipur
 • ₹26lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 879 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

The Century Park

Bhawan Rd, Rajasthan 302026
 • ₹16lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 564 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Anukampa Atlantis Apartment

Bhawani Singh Rd, Durgadas Colony, C Scheme, Ashok Nagar, Jaipur, Rajasthan 302001
 • ₹3cr
 • 2675 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Trimurty Aurum

Tilak Marg, near CBI office, C Scheme, Ashok Nagar, Jaipur, Rajasthan 302001
 • ₹3cr
 • Beds: 3
 • Baths: 4
 • Garage: 1
 • 2324 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Trimurty Aurum

Tilak Marg, near CBI office, C Scheme, Ashok Nagar, Jaipur, Rajasthan 302001
 • ₹1cr
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 2 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Silver Velly Om Residency

C-Scheme, Jaipur
 • price on request
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1029 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Virasat Devkrishnam

R-10, Yudhister Marg, C Scheme, Ashok Nagar, Jaipur, Rajasthan 302001
 • ₹3cr
 • Beds: 4
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 3115 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Virasat Devkrishnam

R-10, Yudhister Marg, C Scheme, Ashok Nagar, Jaipur, Rajasthan 302001
 • ₹3cr
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 2660 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Upasana 1st Avenue

C-Scheme, Jaipur
 • price on request
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 308 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

SDC Ashok Millborn

D 38 Subhash marg, Ahinsa Cir, C Scheme, Jaipur, Rajasthan 302001
 • price on request
 • Beds: 4
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 2890 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Shivgyan Luxora

G-2, Parivahan Marg, Behind Hotel Rajmahal Palace, Shivaji Nagar, C Scheme, Ashok Nagar, Jaipur, Rajasthan 302001
 • ₹90lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1330 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Upasana 5th Avenue

Prithviraj Rd, Panch Batti, C Scheme, Ashok Nagar, Jaipur, Rajasthan 302001
 • ₹4cr
 • Beds: 4
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 2800 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Upasana 5th Avenue

Prithviraj Rd, Panch Batti, C Scheme, Ashok Nagar, Jaipur, Rajasthan 302001
 • ₹3cr
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 2143 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Akshat Roop Gulab The Mystique

Maharshi Dadeech Circle, Mahavir Marg, C Scheme, Jaipur, Rajasthan 302001
 • ₹4cr
 • Beds: 4
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 3720 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Om Metals Pallacia

Subhash Marg, C Scheme, Ashok Nagar, Jaipur, Rajasthan 302001
 • price on request
 • Beds: 4
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 3800 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Om Metals Pallacia

Subhash Marg, C Scheme, Ashok Nagar, Jaipur, Rajasthan 302001
 • price on request
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 2200 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Alokik Residency Royale

8, Panch Batti, Nagar, Ashok Marg, Panch Batti, C Scheme, Ashok Nagar, Jaipur, Rajasthan 302001
 • ₹3lakhs
 • Beds: 4
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 3138 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details

Pearl Avantika

S14, Mahavir Marg, Panch Batti, C Scheme, Ashok Nagar, Jaipur, Rajasthan 302001
 • ₹3cr
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 2626 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Parwani Om Residency

Mauji Colony Rd, Mauji Colony, Moji Nagar, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017
 • ₹1cr
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Padam Prime

S5, Kabir Marg, Sen Colony, Bani Park, Jaipur, Rajasthan 302016
 • price on request
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Trimurtys Gulmohar

D 250, Devi Marg, Bani Park, Jaipur, Rajasthan 302032
 • price on request
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Mojika Dream Point

Bani Park, Jaipur
 • ₹36lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 460 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Om Ganesh Ganga

Saraswati Marg, Bani Park, NH - 8 Jaipur, Jaipur
 • ₹1cr
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1909 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Om Ganesh Ganga

Saraswati Marg, Bani Park, NH - 8 Jaipur, Jaipur
 • ₹82lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1264 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Okay Plus Empress

Shiv Marg, Bani Park, Jaipur, Rajasthan 302006
 • ₹1cr
 • Beds: 4
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 2330 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Okay Plus Empress

Bani Park, Jaipur
 • ₹1cr
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1299 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

UDB Marbella

Bani Park, Jaipur
 • price on request
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1 Sq Ft
2 years ago
Details
Featured

Trimurtys Arabella

Bani park , jaipur
 • ₹2
 • Beds: 4
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 2 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Trimurtys Arabella

Bani Park, Jaipur
 • ₹1cr
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Green Triveni

Jaipur, Rajasthan 303704
 • price on request
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Imperial Garden

Plot No. 5, H / II / R, Sector 2, Sector 5, Vidyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302039
 • ₹3cr
 • Beds: 5
 • Baths: 4
 • Garage: 1
 • 3776
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Imperial Garden

Plot No. 5, H / II / R, Sector 2, Sector 5, Vidyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302039
 • ₹2cr
 • Beds: 4
 • Baths: 4
 • Garage: 1
 • 2911 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Imperial Garden

Plot No. 5, H / II / R, Sector 2, Sector 5, Vidyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan 302039
 • ₹2cr
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 2200 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Apekshas Festiva

Murlipura, Jaipur, Rajasthan 302032
 • price on request
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1264 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Apekshas Festiva

Murlipura, Jaipur, Rajasthan 302032
 • price on request
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1070 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Max Heiights Majestic

GH 03 Suncity Township, Sikar Rd, Jaipur, Rajasthan 302013
 • ₹36lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1225 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Coral Radha Krishna

Sikar road , jaipur
 • ₹37lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 970 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Coral Radha Krishna

Sikar Road, Jaipur
 • ₹28lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 715 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Coral Radha Krishna

Sikar Road, Jaipur
 • ₹24lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 613 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Okay Plus Anandam

Sikar Road, Jaipur
 • ₹32lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 943.26 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details

Okay Plus Anandam

Sikar Road, Jaipur
 • ₹26lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 729.35 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Ashiana Greens

Sikar Rd, near Sun City, Vidyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan 303704
 • ₹43lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1600 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details

Ashiana Greens

Sikar Rd, near Sun City, Vidyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan 303704
 • ₹37lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1250 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Tirupati Nilay

: Tirupati Nilay, #300, Main Sikar Road Nindar, opp. Apno Rajasthan Resort, Jaipur, Rajasthan 302013
 • ₹36lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1430 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Jai Vilas

Jai Vilas, Suncity Township, Sikar Rd, Jaipur, Rajasthan 302013
 • ₹46lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1365 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Icarus Trillium

D-65-A, Siwar Area, Bapu Nagar, Jaipur, Rajasthan 302015
 • ₹97lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • 1564 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Icarus Dev Vihan

Ajmer Road, Bhojyawas, Bhankrota-Sirsi Rd, Jaipur, Rajasthan 302026
 • ₹1cr
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 2700 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Manglam Park Infinia

Raja Park, Jaipur
 • ₹2cr
 • Beds: 4
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 2214
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Manglam Park Infinia

Plot No, 16, Govind Marg, opp. Guru Singh Sahab Gurudwara, Frontier Colony, Raja Park, Jaipur, Rajasthan 302004
 • ₹1cr
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1673 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Mahima Nirvana

Mahapura Rd, Jaipur, Rajasthan 302026
 • ₹65lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1054 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Mahima Nirvana

Mahapura Rd, Jaipur, Rajasthan 302026
 • ₹39lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1174 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Mahima Sansaar

Opposite - Radha Soami Satsang Beas, Tonk Rd, near Chokhi Dhani, Jaipur, Rajasthan 303905
 • ₹39lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1190 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Mahima’s Sansaar

Opposite - Radha Soami Satsang Beas, Tonk Rd, near Chokhi Dhani, Jaipur, Rajasthan 303905
 • ₹26lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 800 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Mahima Florenza

Patrakar Colony, Mansarovar, Dholai, Jaipur, Rajasthan 302004
 • ₹92lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1556 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Mahima’s Florenza

Patrakar Colony, Mansarovar, Dholai, Jaipur, Rajasthan 302004
 • ₹54lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 802 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Mahima Spring Villa

Opposite - Radha Soami Satsang Beas, Main Tonk Road Jaipur, Rajasthan, 303905
 • ₹1cr
 • Beds: 4
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 3596 Sq Ft
 • Residential
2 years ago
Details

Mahima Spring Villa

Opposite - Radha Soami Satsang Beas, Main Tonk Road Jaipur, Rajasthan, 303905
 • ₹70lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1827
 • Residential
2 years ago
Details
Featured

Mahimas Shubh Nilay

Near DPS, Jaisinghpura, Ajmer Road Jaipur, Rajasthan 302026
 • ₹42lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 832
 • Residential
2 years ago
Details
Featured

Mahimas Shubh Nilay

Ajmer Road, Jaipur
 • ₹26lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 515 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Mahimas Panorama

VIT Road Near SRN INTERNATIONAL SCHOOL, Ramnagariya, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017
 • ₹35lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Mirus Ample

Parsvnath Narayan City, Kankha Ki Dhani, Jaipur, Rajasthan 302029
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1499
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Mirus Ample

Parsvnath Narayan City, Kankha Ki Dhani, Jaipur, Rajasthan 302029
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1153 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Sky Lounges

Kankha Ki Dhani, Jaipur, Rajasthan 302029
 • ₹28lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 852 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Shubhashish Geeta

Jaisinghpura, Jaipur
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1306 Sq Ft
 • Residential
2 years ago
Details
Featured

Shubhashish Geeta

Jaisinghpura, Jaipur
 • ₹66lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1623 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details

Shubhashish Geeta

200 ft Jaisinghpura Road, Ajmer Rd, Jaipur, Rajasthan 302027
 • ₹49lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1344 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Manglams Aananda

Mansarovar, Jaipur
 • ₹60lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1770 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Manglams Aananda

: Tiwari Rd, Dada Gurudev Nagar, Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029
 • ₹37lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1100 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Galaxy Enclave The Urban Village

250 Feet SEZ Road, Ajmer Road, Kalwada Village, Jaipur, Rajasthan 302037
 • ₹77lakhs
 • Beds: 4
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 2540 Sq Ft
2 years ago
Details

Galaxy Enclave The Urban Village

 • ₹64lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 2295 Sq Ft
 • Residential
2 years ago
Details
Featured

Udayraj Apartment

Patrakar Colony, Swarna Path, Mansarovar Sector 4, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302029
 • ₹46lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1400 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Udayraj Apartment

Patrakar Colony, Swarna Path, Mansarovar Sector 4, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302029
 • ₹23lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 700 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Vishwaas Aashiyana

Jagatpura, Jaipur
 • ₹54lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1675 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Vishwaas Aashiyana

Jagatpura, Jaipur
 • ₹45lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1410
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Ruheen Regal

D73, Kusum Vihar Lane No 10 Ramnagariya, road, near SKIT College, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017
 • ₹40lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1408 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Ruheen Regal

D73, Kusum Vihar Lane No 10 Ramnagariya, road, near SKIT College, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017
 • ₹28lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 900 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Ruheen Regal

D73, Kusum Vihar Lane No 10 Ramnagariya, road, near SKIT College, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017
 • ₹20lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 710 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Unicorns The Residence

51, Vinayak Enclave, Near Bhagwati Ayurveda Kendra, Yyan Vihar College, Jagatpura, Jaipur - 302017
 • ₹41lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garages: 2
 • 1449.35 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Unicorns The Residence

51, Vinayak Enclave, Near Bhagwati Ayurveda Kendra, Yyan Vihar College, Jagatpura, Jaipur - 302017
 • ₹24lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 922.55 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Unicorns The Residence

51, Vinayak Enclave, Near Bhagwati Ayurveda Kendra, Yyan Vihar College, Jagatpura, Jaipur - 302017
 • ₹17lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 593 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Bhavyaa Green Luxuria

Ramnagaria, K.No.101/1, Jagarwad Niwas Rd Number 2, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017
 • ₹35lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1054 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Shubh Nikunj

Shubh Nikunj (Site Office):, Muhana Rd, Mansarovar Extension, Mohanpura, Rajasthan 302029
 • ₹35lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1021 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Shubh Nikunj

Mansarovar Extension, NH - 8 Jaipur, Jaipur
 • ₹25lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 731 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Shubh Nikunj

Shubh Nikunj (Site Office):, Muhana Rd, Mansarovar Extension, Mohanpura, Rajasthan 302029
 • ₹17lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 504 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Anukampa Platina

Iskcon Rd, Mansarovar Extension, Kankha Ki Dhani, Jaipur, Rajasthan 302020
 • ₹45lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1201 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Anukampa Platina

Iskcon Rd, Mansarovar Extension, Kankha Ki Dhani, Jaipur, Rajasthan 302020
 • ₹26lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 630 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details

Urbana Jewels

Urbana jewels, Off SEZ Road, Opposit Muhana Terminal Market, Kesiyala Rd, Sanganer, Jaipur, Rajasthan 302029
 • ₹35lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Amaltas

Vaishali Nagar, Jaipur
 • ₹73lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1901 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

VIRAT KRISHNAV

Khasra No. 183/329,231 & 233 Maharana Pratap Marg, Next To Rangoli Garden, Vaishali Nagar West, Jaipur (Raj.)
 • ₹51lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Singhal Sky Planet

15, manglam residency, Muhana Mandi Rd, opp. HP petrol pump, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020
 • ₹35lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1300 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details

Singhal Sky Nation

Mansarovar Extension, Jaipur
 • ₹28lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 915 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Manglam Tarang

Opposite Government Industrial Training Institute, 200 Feet Bypass Rd, near Muhana Mandi, Hajiwala, Jaipur, Rajasthan
 • ₹28lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 860 Sq Ft
 • Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Platinum Greens

Platinum Greens, no 2, Muhana Mandi Rd, Parshwanath Colony, Jaipur, Rajasthan 302029
 • ₹42lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1196 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Platinum Greens 

: Platinum Greens, no 2, Muhana Mandi Rd, Parshwanath Colony, Jaipur, Rajasthan 302029
 • ₹34lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 956 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Manglam Garden City

200 Ft Main Road, Muhana Mandi Rd, adjacent to Manglam Tarang, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan
 • price on request
 • Beds: 3
 • Baths: 3
 • Garage: 1
 • 1555 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

SDMD Luxurious Heavens

NRI Circle, Jagatpura, NH - 8 Jaipur, Jaipur
 • ₹41lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1350 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details

ARG Ananta Pride

Near Jagatpura Flyover, Jagatpura., NH - 8 Jaipur, Jaipur
 • ₹27lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 702 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

ARG Ananta Pride

Near Jagatpura Flyover, Jagatpura., NH - 8 Jaipur, Jaipur
 • ₹35lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1144 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Vishal Yashika Heavens

Plot No. 14, 15, 16, Krishna Garden colony, Opp. Akshay Patra Tample, Shri Krishnpura, Jagatpura, NH - 8 Jaipur, Jaipur
 • ₹31lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1200 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Mahima Bellevista

Ghati Karolan, Jaipur, Rajasthan 303012
 • ₹47lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1391 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details
Featured

Mahima Bellevista

Ghati Karolan, Jaipur, Rajasthan 303012
 • ₹30lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 594.49 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details

Sankalp Alexa Homes

619/1, 623/1, 624/1, Gram Tilawala, Mahal Rd, Jagatpura, NH - 8 Jaipur, Jaipur
 • ₹41lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1128 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details

Sanklap alexa homes

619/1, 623/1, 624/1, Gram Tilawala, Mahal Rd, Jagatpura, NH - 8 Jaipur, Jaipur
 • ₹31lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 886 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Sankalp Alexa Homes

619/1, 623/1, 624/1, Gram Tilawala, Mahal Rd, Jagatpura, NH - 8 Jaipur, Jaipur
 • ₹21lakhs
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 566 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

SHIVAM HEIGHTS

G-1, G-2, G-15, G-16, Nandan Vihar, Near NRI Circle, Jagatpura, NH - 8 Jaipur, Jaipur
 • ₹42lakhs
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 1386 Sq Ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details

Shivam Heights

G-1, G-2, G-15, G-16, Nandan Vihar, Near NRI Circle, Jagatpura, NH - 8 Jaipur, Jaipur
 • ₹27lakhs
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Garage: 1
 • 890 sq ft
 • Apartment, Residential
2 years ago
Details
Featured

Mojika Ultima

https://www.google.com/maps/dir/26.8587263,75.7720215/mojika+ultima+jagatpura/@26.8287873,75.7593943,12z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x396dc90c84ee93ed:0x490c36b18d4947d0!2m2!1d75.8869927!2d26.7865771
 • ₹35lakhs
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • Garage: 1
 • 790 Sq Ft
 • Apartment, Flat, Residential
2 years ago
Details

Discover Our Featured Listings

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Residential

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidi dunt

Commercial

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidi dunt

Why Houzez Is The Perfect Choice?

01.

Perfect Solution For Designers And Agents

Never miss a sale! It's never been easier to turn leads into real customers

02.

Design Custom Leads Capture Forms

Someone asked a question? Get back to them right away

03.

Customer Relationship Management

Keep track of your leads without having to pay for an external CRM

Real Estate Inquiry Form

Design custom lead capture forms that integrate with the Houzez CRM


Check Our Selection Of Finest Properties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

No listing found.

Explore Cities

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Meet Our Agents

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

CEO & Founder, Hobnob Realtors
Ankit is a seasoned real estate professional having more than 10 years of Industry...
CTO & Founder Hobnob Realtors
Ashish Malik is among the most reputed and top-rated 360° Digital Marketing Expert and...
Country head of Operations & Director
Mrs. Geetika Malik is the co-founder of HIAD, JSDM, and Softhunters and holds a...
Country Head of Sales & Director
Aakansha has worked in the Real estate service domain with Business center operations and...
Relationship Manager
Khushboo is a young & dynamic individual who has joined real estate after completing...
Director Corporate Leasing
Naveen Singhal is a Seasoned Professional with over 2 Decades of experience under the...
Associate Partner sales
Javed has done great in commercial real estate sales where he has served large...
Associate Partner sales
Kuldeep has great experience in real estate sales where he has served various real...
Sales Manager

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

We recently booked one Flat from hobnob in jaipur Prime and visited our site location, got very good support from team hobnob.
by Shyam Lal Jatav
Ex. Govt Employee
Visited Jaipur Property, and found so many options for plots and villas. We are going to close one the deal in a couple of days from hobnob.
by Geeta Khandelwal
Teacher
Got a very good deal and booked one flat. Got the flat keys in just 30 days. Very professional team. Highly recommeded.
by Giriraj Sharma
IT Engineer

Compare listings

Compare